function
 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2553 ไบเทค บางนา

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันบทุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงและจัดกิจกรรม...

ดูรูปภาพ

 

บรรยากาศงาน "โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขึ้นรูปเครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขึ้นรูปเครื่องประดับจากนา โ...

ดูรูปภาพ

 

การเตรียมงานโครงการอบรมสัมมนาการขึ้นรูปเครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์

อาจารย์พิมพ์ทอง และนิสิตจากหน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับและหน่...

ดูรูปภาพ

 

รวมภาพศิษย์เก่ารับปริญญา

...

ดูรูปภาพ

 

บันทึกรายการวิจัยไทยคิด

บันทึกเทปรายการ ?วิจัยไทยคิด? ตอน ?เครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเว...

ดูรูปภาพ

 

วิจัยไทยคิด ม.บูรพา

บันทึกเทปรายการ ?วิจัยไทยคิด? ตอน ?เครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเว...

ดูรูปภาพ

 

Conference สกว นักวิจัยรุ่นใหม่

การประชุม ?นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.? ครั้งที่...

ดูรูปภาพ

 

National Science and Technology Fair 2009

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 (National Sci...

ดูรูปภาพ

 

IP fair 2009

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน ?งานตลาดนัดทรัพย์สิ...

ดูรูปภาพ

 

โครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ...

ดูรูปภาพ

 

งานวันนักประดิษฐ์ 2552

ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ...

ดูรูปภาพ

 

Chanthaburi World Gem Show 2008

งานเปิดโลกอัญมณี และของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 5 (Chanthaburi World...

ดูรูปภาพ

 

Thailand Research Expo 2008

ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจ...

ดูรูปภาพ

 

มหกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ Bitec

งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551 National Science and...

ดูรูปภาพ